Het oude Noordergemaal bij de Veenhoop

Het oude Noordergemaal bij de Veenhoop

Het oude Noordergemaal (1926) van de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland. Het is geen monument maar een wat in vervallen gebouw. Sedert 1973 is niet meer actief en vervangen door een nieuw gemaal ongeveer 500 meter meer oostelijk. Dat gemaal is op zijn beurt in 2020 weer vervangen door een moderne versie met vispassage en helofytenfilter.

Keywords: Oud, Noordergemaal, Veenpolder, Nij Beets, Veenhoop, Būtendiken, Vervallen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen