Nieuwbouw Noordergemaal

Nieuwbouw Noordergemaal

Nieuwbouw van het Noordergemaal, november 2019. Het gemaal moest worden voorzien van een vispassage, het uitgeslagen water stroomt door een helofytenfilter voordat het de boezem bereikt.

Keywords: Noordergemaal, Nieuwbouw, Waterbeheer, Vispassage, Eisen, Milieu, Modern

Fryslansite ©Hendrik van Kampen