Poldergemaal Kaappolder

Poldergemaal Kaappolder

De polders tussen de meren werden al vanaf de eerste helft van de 19e eeuw met poldermolens bemalen. Het voormalige Waterschap Heeg (1918-1982) verving de molens in 1927 in één keer door elektrische gemalen. Alle gemalen werden het zelfde uitgevoerd, een betonnen onderbouw waarop een bovenbouw werd geplaatst die is opgetrokken uit baksteen met een rood pannendak. Door het landurig bemalen is de bodem geoxideerd en ingeklonken. Op de foto zien we de boezemsloot die tussen twee hoge dijken ligt. Het water wordt afgevoerd naar het meertje in de achtergrond, de Boterpol. Duidelijk is te zien dat het maaiveld van de polder (1,30 -NAP) onder het peil van het water in de boezem (0,52m -NAP) ligt.

Keywords: Waterschap, Heeg. 1918, 1982, Boezemsloot, Afwateren, Boterpol, Bodemdaling, Poldergemaal

Fryslansite ©Hendrik van Kampen