Gemaal Dongerdielen 1931

Gemaal Dongerdielen (1931)

Het gemaal is in 1931 gebouwd naast de sluis die in de eeuwen daarvoor de afwatering van Dongeradeel verzorgde, daarbij is de sluis herbouwd. De architectuur van gemaal en sluis behoort tot de periode van het Interbellum. De architect is niet bekend maar het ontwerp kan worden toegeschreven aan polderopzichter W.D. Booijenga. Na de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 is het boezemgemaal een poldergemaal geworden.

Keywords: Boezemgemaal, Interbellum, 1931, Elektrisch, Dongerdielen, Zuider Ee, Dongeradeel, Lauwerszee, Rijksmonument ID: 507082, Waterbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen