PijlNaar de thumbnails

De Heining, polder en boezemgemaal in Noord Frylslân

Gemaal De Heining (2018)

De Heining, het polder en boezemgemaal in de zeedijk bij Hallum, met een afvoercapaciteit van 252 m3 per minuut. Het gemaal werd op 15 november 2018 officieel geopend en verzorgt zowel de bemaling van de polder links als de Friese boezen rechts. Bij het gemaal is een vispassage aangelegd. Bijzonder is dat het water wordt geloost via een 2Km lange rivier die over de kwelders van Noard-Fryslân Bűtendyks loopt. Zo kunnen trekvissen via een geleidelijke zoet-zout overgang het binnenland intrekken.

Keywords: De Heining, 2018, Poldergemaal, Boezemgemaal, Vijfhuizen, Hallum, Het Bildt, Oostergo, Middelzee, Akkerbouw, Zeedijk

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen