De Heining, polder en boezemgemaal in Noord Frylslân

Gemaal De Heining (2018)

De Heining, het polder en boezemgemaal in de zeedijk bij Hallum, met een afvoercapaciteit van 252 m3 per minuut. Het gemaal werd op 15 november 2018 officieel geopend en verzorgt de bemaling van het uiterste noorden. Het gemaal bemaalt de Friese boezem rechts en kan gescheiden ook de polder links bemalen. Bij het gemaal is een vispassage aangelegd. Bijzonder is dat het water wordt geloost via een 3,5 km lange geul over de kwelders van Noard-Fryslân Bűtendyks. Zo kunnen trekvissen via een geleidelijke zoet-zout overgang het binnenland intrekken.

Keywords: De Heining, 2018, Poldergemaal, Boezemgemaal, Vijfhuizen, Hallum, Het Bildt, Oostergo, Middelzee, Akkerbouw, Zeedijk, Waterbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen