Overstroomd pad tijdens hoge waterstand

Gasterensche Diep

Tijdens hoogwater in de winter is het pad bij de brug over het Gasterensche Diep overstroomd.

Keywords: Drentsche, Aa, Beekdal, Gasterensche, Diep, Diepje, Winter, Hoogwater, Overstroming, Pad, Bruin, Water, IJzerhoudend, Stroomribbels, Zonlicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen