Wijde Ee

Kromme Ee en Wijde Ee (Prinses Margrietkanaal)

Aan de westkant van het Bergumermeer ligt de Ee (Kromme Ee en Wijde Ee), van dit water is duidelijk dat het vroeger een veenrivier is geweest. Ten behoeve van de scheepsvaart is die steeds verder verbeterd en uitgediept. Tegenwoordig maakt de Ee deel uit van het Prinses Margrietkanaal, de overkoepelende naam voor het complex aan vaarwaters dat loopt van Lemmer tot Gerkeskleaster, waarna het als Van Starkenborghkanaal naar Groningen verder gaat. In een deel van de Wijde Ee wordt zand gewonnen voor de aanleg van wegen in de omgeving. Ten tijde van het maken van de foto was men bezig met de aanleg van de Centrale As (N356), de noord-zuid verbinding tussen Dokkum en Drachten.

Keywords: Smeltwaterdal, Burgum, Bergum, Kromme, Wijde, Ee, Veenrivier, Prinses Margrietkanaal, Zandwinning, Wegenbouw, Avondrood

Fryslansite ©Hendrik van Kampen