Garyp, Binnenrust

Garyp, Binnenrust

Vanuit Sumar loopt de zandrug door naar het zuidwesten. Over de rug loopt een weg met aan de zuidkant een hele reeks boerderijen, een aantal ervan heeft ook een vermelding in het Rijksmonumentenregister. De boerderijen zijn gericht op het noordelijk gelegen beekdal van de Wijde Ee, waar tegenwoordig Prinses Margrietkanaal ligt. Tussen de boerderijen en het kanaal ligt nog een brede strook veenweide, de Gariper mieden. Veel dorpen hadden de beschikking over mieden, lage hooilanden die te drassig waren om vee te kunnen weiden. Ten zuiden van de weg, achter de boerderijen, lag een strook bouwland en daarachter begon de heide.

Keywords: Garyp, Streekdorp, Binnenrust, Rijksmonument ID: 35653, Woudboerderij, Kopromp, Dwarse, Aanbouw, Bakhuis, 1870, Easterein

Fryslansite ©Hendrik van Kampen