Garnalenvisser met netten en Meeuwen

Garnalenvisser

Een garnalenvisser komt naar de pier Holwert om de vangst aan wal te brengen. Al eeuwen wordt er gevist op de Waddenzee, tegenwoordig mag dat alleen nog op Kokkels, Garnalen en Mosselen. Met de mechanisatie werd de visserij steeds grootschaliger. Kokkels werden vanuit schepen met grote zuigers uit de bodem gezogen. Het veroorzaakte grote schade aan het leven in, en de samestelling van de bodem. In 2005 is mechanische Kokkelvisserij verboden. Tegenwoordig mag nog 5% van het aanwezige bestand handmatig worden opgevist. Garnalen mogen worden gevangen op een beperkt aantal plaatsen. Voor Mosselen wordt nog gezocht naar een natuurvriendelijke methode. Jaarlijks worden na onderzoek de quota bepaald.

Keywords: Garnalenvisser, Boomkorvisserij, Qoutum, Waddenzee, Visserij, Beperkt, Natuurvriendelijk, Monitoring, Jaarlijks

Fryslansite ©Hendrik van Kampen