Gariper rak dichtgegroeid met Riet

Verlanding in het Gariper Rak

Het Gariper Rak is een voormalige vaarverbinding zuidelijk van Garijp. Het Rak is aangelegd voor 1700 tussen het Oude Diep en de Meersloot. De Op de Schotanusatlas uit 1718 staat het Oude Diep al aangeven als droog. Het Rak is dan slechts een slinger in de vaart naar de Meersloot. De slinger is rond 1910 afgesneden door het Nieuwe kanaal, die samen met de Meersloot het Prinses Margrietkanaal is geworden. Het rak raakt hierna in onbruik. De verlanding is begonnen in 1970 toen Het Oudediep/Gariper Rak van de rest werd afgesneden door de aanleg van de N31 van Leeuwarden naar Drachten. De verlanding op de foto is dus 50 jaar oud.

Keywords: Kanaal, Sloot, Vaarweg, Begroeid, Riet, Verlanden, Maaien, Gariper, Garijper Rak, Oude Diep, Meersloot, N31

Fryslansite ©Hendrik van Kampen