Territoriaal gedrag van Futen

Territoriaal gedrag

Sommige Futen hebben in de broedtijd territoria van enkele hectaren groot. In de grote territoria worden de jongen grootgebracht en voedsel gezocht. Als er een groot voedselrijk water in de buurt is, kunnen Futen ook in een soort kolonie broeden met kleine territoria waarin alleen wordt gepaard en gebroed. Het aanvoeren van bouwmateriaal en voedsel vindt dan over grotere afstand plaats. Tussen de vogels van de verschillende territoria kunnen de gemoederen soms hoog oplopen. Kennelijk weegt dit nadeel op tegen het voordeel van een overvloed aan voedsel. De vorming van Futenterritoria is al in februari waar te nemen en gaat door tot in april.

Keywords: Fuut, Podiceps cristatus, Territorium, Grens, Gevecht, Spetters, Den Oever, IJsselmeer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen