Paringsritueel van de Fuut - bestijghouding

Paringsritueel van de Fuut - bestijghouding

Als het nieuwe paar een stabiele relatie tot stand heeft gebracht wordt overgegaan tot de nestbouw. Beide vogels zoeken een plek voor het nest, één vogel wijst een plek aan die door de andere moet worden goedgekeurd. Het nest moet tussen de oevervegetatie verborgen liggen en onbereikbaar zijn vanaf de wal. Naast het nest worden ook enkele paringsvlotjes gebouwd. Er volgen meerdere rituele paringen die zowel op een vlotje als op het nest kunnen plaatsvinden. Op deze foto zien we een vogel in de bestijghouding waarmee hij/zij de partner uitnodigt voor een paring. De bestijghouding is een geritualiseerde vorm van de houding die de bovenste vogel heeft bij een paring of de houding tijdens het keren van de eieren.

Keywords: Fuut, Nestbouw, Paringsvlot, Bestijghouding, Ceremonie, Ritueel, Bron: Ton Tuinman (1981) Over het gedrag van de Fuut. de Graspieper

Fryslansite ©Hendrik van Kampen