Furdgum, Firdgum

Furdgum, Firdgum

Westelijke van Minnertsgea ligt het kleine terdorp Furdgum op een terp uit de vroege Middeleeuwen. Opvallend is de eenzame toren, de kerk is in 1794 afgebroken. De kwelderwal van Minnertsgea, Furdgum en Tsjummearum is de kustzone van de Waddenzee. Zuidelijk van deze grote wal ligt de Riedslenk. In Furdgum bevindt zich een archeologisch steunpunt in het voormalige schoolgebouw, het Yeb Hettinga museum. Op het museumterrein staat een replica van een Terpboerderij uit de tijd van het ontstaan van de terp.

Keywords: Furdgum, Firdgum, Bouwhoek, Yeb Hettinga museum, Toren, Winter, Windmolens

Fryslansite ©Hendrik van Kampen