Interieur van de Martinikerk in Franeker

Interieur Martinikerk

De Martinikerk van Frjentsjer is gebouwd in de 15e eeuw op de fundamenten van een voorganger. Waarschijnlijk heeft hij in verschillende fasen zijn huidige vorm bereikt. De kerk is een pseudobasiliek. De muur van het schip steekt slechts een klein stukje boven het dak van de zijbeuken uit waardoor er niet genoeg ruimte is om er nog ramen in te maken. De zijbeuken lopen door in een kooromgang. Daarmee is de kerk van Frjentsjer de enige pseudobasiliek van dit type in Fryslân. Op sommige pilaren bevinden zich fresco's met afbeeldingen van de heiligen. Van voor naar achter zijn zichtbaar: St. Clothilde, St. Rochus, St. Hubertus en St. Adrianus. De kerk bezit een groot aantal waardevolle grafzerken van bekende Friese steenhouwers.

Keywords: Frjentsjer, Franeker, Martinikerk, Pseudobasiliek, Grafzerken, Driebeukig, Kooromgang, Zijbeuk, Zuid, Pilaren, Fresco, Sint, Clothilde, Rochus, Hubertus, Adrianus

Fryslansite ©Hendrik van Kampen