Martenahuis

De Stins staat in de stad Frjentsjer (Franeker). De eerste bewoner van het huis was Hessel van Martena, aanvoerder van de Schieringers in naam van de hertog Albrecht van Saksen . Bij de twisten tussen de Schieringers en Vetkopers was zijn Stins in Beetgum tot tweemaal toe geplunderd. Bij de de tweede aanval was de gehele stins met de grond gelijk gemaakt. In Frentsjer liet hij in 1498 een nieuwe bouwen. De stins is rond 1700 ingrijpend verbouwd. Ook in de 19e eeuw hebben er nog enkele verbouwingen plaatsgevonden. In 1972 kreeg het gebouw de functie van gemeentehuis. In 2006 is het Museum Martena in het gebouw gevestigd.


Keywords: Martenahuis, Martenastins, Hessel van Martena, Schieringers, Vetkopers, Burgeroorlog, Frjentsjer, Franeker, Museum

Martenahuis Frjentsjer (Franeker)

Fryslansite ©Hendrik van Kampen