Restant van het voormalige Kruisbroedersklooster in Franeker

Kruisbroedersklooster Frjentsjer

Onder stadhouder Willem Lodewijk werd op 14 april 1584 door de Staten van Friesland het besluit genomen om in Frjentsjer een universiteit te stichten. De stichting kwam voort uit de streng calvinistische gedachte dat met onderwijs de eigen positie versterkt kon worden. De universiteit werd gefinancierd met de in beslag genomen bezittingen van de Kruisbroeders en gevestigd in het ontruimde klooster van de Orde. Aan de universiteit waren vier faculteiten: theologie, rechten, medicijnen en vrije kunsten. Een restant van het voormalige Kruisbroedersklooster is bewaard gebleven. Welk deel van het op de foto zichtbare gebouw autenthiek is weet ik niet, het torentje is afkomstig van een Kapel die rechts achter het klooster stond. Op oude tekeningen staat het afgebeeld met een spits.

Keywords: Franeker, Kruisbroeders, 1466, Klooster, Restant, Academie, Hortus, Tuin, Toren, Klok, Kapel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen