De Hortus Botanicus van de Franeker Universiteit

Tuin van de Hortus van Frjentsjer

De Universiteit van Frjentsjer heeft bestaan tot 1811 en is onder het bewind van Napoleon bij decreet opgeheven. Bij de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 werd nog een poging gedaan het instituut nieuw leven in te blazen maar in 1848 viel definiteif het doek. De universiteitsgebouwen werden verbouwd tot Psychiatrisch Ziekenhuis. Op de foto zien we de tuin van de voormalige Hortus Botanicus van de universiteit. Het gebouw links is de oorspronkelijke Orangerie, rechts zien we een latere uitbreiding van het Psychiatrisch Ziekenhuis met toren. Het restant van het oude Kruisbroedersklooster staat tegenover de Orangerie, rechts buiten deze foto.

Keywords: Franeker, Universiteit, Hortus Botanicus, Tuin, Orangerie, Psychiatrisch, Ziekenhuis, Verbouwing

Fryslansite ©Hendrik van Kampen