Armenhuisjes aan de Heerengracht in Franeker

Armenhuisjes aan de Heerengracht

Enkele armenhuisjes aan de Heerengracht. Achter het poortje ligt een hofje dat niet vrij toegankelijk is. Aan de andere kant, vanaf de Zuiderkade, is het hofje zichtbaar vanaf de openbare weg. Frjentsjer heeft meerdere hofjes en een aantal weeshuizen gehad.

Keywords: Franeker, Heerengracht, Armenhuisjes, Hofje, Liefdadigheid, Sociale, Zorg

Fryslansite ©Hendrik van Kampen