Compilatie van gevelstenen Universiteit en oude Westerpoort

Op de foto een verzameling gevelstenen die oorspronkelijk afkomstig zijn van de oude Westerpoort en de Universiteit (1585-1811). Het gebouw met gevelstenen aan de Academiestraat maakte deel uit van het oude Psychatrisch Ziekenhuis (1848-1997). Het vormt de afsluiting van de voormalige Hortus Botanicus van de Universiteit. Op het terrein is een nieuw woon- en zorgcentrum voor mensen met dementie gebouwd. Na voltooiing van de bouw in 2014 zijn de gevelstenen door Steenhouwerij de Vries uit Buitenpost gerestaureerd en in de zijmuur geplaatst.

1  Wapenbord provincie Fryslân
2  Wapenbord van de stad Franeker
3  Wapenbord, wapens Willem van Nassau en Anna van Oranje
4  Gevelsteen universiteit, stichtingsjaar 1585
5  Wapenbord met daaronder inscriptie:
   'Gelijk vliegende vogelen alzoo zal de heer der heirscharen Jeruzalem
   beschutten; beschuttende zal Hij het ook verlossen;
   doorgaande zal Hij het ook uithelpen''

6  Inscriptie, zinspreuk Franeker Academie:
   ''fvndamentvm dei stat firmvm'': ''de grondslag Gods staat vast''
7  Inscriptie, zinspreuk Franeker Academie:
   ''Christo el ecclisiae'': ''voor Christus en kerk''
8  Wapenbord stad Franeker S.P.Q.F. :
   S.P.Q.F: ''Senatus Populusque Franeker'': ''Stadsbestuur en
   volk van Franeker''

9  Inscriptie, oorsprong: oude Westerpoort:
   ''Haec vrbs est Christo paci musique secreto ergo bonus tantum non
   capit males'': ''deze stad is gewijd aan Christus, de vrede en de
   muzen. Daarom begunstigt zij de goeden, niet de kwaden''

10 Gevelstenen universiteit, Anno, Leeuwenkop en 1585.

Informatie afkomstig van de website van Steenhouwerij de Vries, Buitenpost

Beeld van de werkelijke situatie van de gevelstenen in Franeker
Beeld van de werkelijke situatie van de gevelstenen in de Academiestraat Frjentsjer
Compilatie van gevelstenen Universiteit en oude Westerpoort

Fryslansite ©Hendrik van Kampen