Famke yn Frjentsjer, Hyke Sophia Kuperus - 1897

Botniastins, Frjentsjer

De stins is gebouwd voor 1500. In 1853 is hij door de laatste bewoners, Oeke en Gerlofke Adama, aan de diaconie van de Hervormde kerk nagelaten en werd het een weeshuis. In 1948 is het weeshuis gesloten. Vanaf 2017 is de stins een dependance van de RuG en kunnen er in de voormalige academiestad Frjentsjer weer studenten promoveren.

Mijn grootmoeder Hieke Sophia Kuperus (1897) verbleef in het weeshuis van 1910 tot 1915, ze heeft haar jeugd beschreven in het boekje: "Famke yn Frentsjer"

Keywords: Stins, Franeker, Klein Botnia, Botniastins, Weeshuis, Hyke Sophia Kuperus, Famke yn Frjentsjer, Venus, Tr. Riemersma, Rijksuniversiteit Groningen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen