Fraai Veenmos, Sphagnum fallax

Fraai Veenmos, Sphagnum fallax

Fraai Veenmos is een soort van door regenwater gevoede plekken, zuur en relatief voedselarm. Het komt voor in hoogveenslenken maar kan ook worden gevonden in natte heide, verzuurde veenweide en Broekbos. In herstellend hoogveen volgt het in successie Waterveenmos op dat in veenputten en sloten het eerste veenmos is. Fraai Veenmos is karakteristiek voor herstellend hoogveen dat te maken heeft met een hoge stiksofdepositie.

Keywords: Herstellend, Hoogveen, Slenk, Stikstof, Regenwater

Fryslansite ©Hendrik van Kampen