Verdroging van het FochteloŽrveen

Verdroging van het FochteloŽrveen

Hoewel er al veel maatregelen zijn getroffen blijft verdroging een probleem in het FochteloŽrveen. Deze foto is gemaakt aan het eind van de zeer droge zomer van 2018. Er was op dat moment een neerslagtekort van 300mm. Pollen Pijpenstrootje staan op stammetjes die normaal onder het wateroppervlak verborgen zitten. Een afschermende laag van levende Veenmossen (acrotelm) zou in staat moeten zijn meer vocht vast te houden, echter ontbreekt die bij het FochteloŽrveen. Daarnaast bleken de houten damwanden van 2000 gedeeltelijk te zijn vergaan en ernstig te lekken. De hoopvolle ontwikkelingen van de voorgaande jaren bleken een eind te zijn teruggezet. In 2022 is men begonnen met de aanleg van nieuwe kaden van zand en keileem.

Keywords: FochteloŽrveen, Verdroging, Damwanden, Lek, Acrotelm, Afwezig, Pijpenstrootje, Berken, Zomer, 2018

Fryslansite ©Hendrik van Kampen