Ontwikkeling van Veenmossen in het FochteloŽrveen

Ontwikkeling van Veenmossen in het FochteloŽrveen

Op de foto zien we veenmossen in een voormalige ontwateringssloot die in eerste aanzet in de 19e eeuw vanuit Fochteloo moet zijn gegraven. De sloot is flink aan het dichtgroeien met veenmossen. De donkergroene tinten links en rechts zijn van Waterveenmos. Een pionier die in staat is in open water te groeien. Na verloop van tijd vormt zich een mat waarin het Waterveenmos een ander uiterlijk krijgt. Op de mat kunnen ook andere planten een plaatsje vinden. We zien wat sprietjes van Eenarig Wollegras en Veenpluis, de rode kleur is afkomstig van Zonnedauw. Ook Fraai Veenmos heeft een plaatsje op de mat gevonden, een teken van hoge stikstof depositie. Het in dit milieu dominante Fraai Veenmos maakt het lastig voor echte hoogveenmos-soorten om zich op de mat te vestigen.

Keywords: Waterveenmos, Sphagnum cuspidatum, Fraai Veenmos, Sphagnum fallax, Ontginning, Sloot, Verlanden, Water, Zuur, Voedselarm

Fryslansite ©Hendrik van Kampen