Ontwikkeling van Veenmossen in het FochteloŽrveen

Ontwikkeling van Veenmossen in het FochteloŽrveen

Op de foto een voorbeeld van de groei van veenmossen in een sloot. De sloot is in de jaren 80 gegraven tijdens de aanleg van dijkjes die het water in het gebied moesten houden. Het dijkje is nog herkenbaar aan de rechte lijn en de begroeiing. Op het dijkje staat Struikei, Lijsterbes en wat andere struiken waaraan je kan zien dat het hoger ligt dan de omgeving. Het water in de sloot is flink aan het dichtgroeien met Waterveenmos waartussen ook Fraai Veenmos een plaatsje heeft gevonden, er is een mozaÔek van veenmossen ontstaan. Op het veenmosdek vinden ook andere gespecialiseerde planten een plaatsje. Dat is een hoopvolle ontwikkeling die zicht biedt op een verdere toename van veenmossen.

Keywords: Waterveenmos, Sphagnum cuspidatum, Fraai Veenmos, Sphagnum fallax, Compartiment, Houten, Damwand, Dijk, Waterpeil, Hoog

Fryslansite ©Hendrik van Kampen