Het FochteloŽrveen, hydrologische situatie

Het FochteloŽrveen, hydrologische situatie

Het FochteloŽrveen ligt hoog in het landschap ten opzichte van de omgeving. In de ondergrond zit Potklei met daarop zandlagen uit vroegere ijstijden. Daarop ligt een laag keileem van variabele dikte uit het Saalien die op sommige plaatsen onderbroken is. Op de kelieem ligt een laag stuifzand uit het Weichselien. Tussen het zand en het veen bevindt zich een taaie waterkerende Gliedelaag. In het westen ligt het dal van het Grootdiep, in het noorden loopt de Slokkert. Aan de zuidoostkant ligt het landbouwgebied de Zeven Blokken waar geen keileem in de bodem zit. De wegzijging door de bodem naar de ondergrond is bij het FochteloŽrveen onbekend. Het meeste verlies van water gaat in de winter via het oppervlak naar de lage ontgonnen gebieden.

Keywords: Peeloklei, Keileem, Zand, Gliedelaag, Hydrologie, Water, Wegzijgen, Verlies, Hoog, Omgeving, Beekdalen, Landbouw, Sfeerbeeld, Tegenlicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen