Meetpunt Stikstof op het FochteloŽrveen

Meetpunt ammoniak op het FochteloŽrveen

Naast de problemen met de waterhuishouding van het FochteloŽrveen is er, door het toegenomen verkeer en de intensivering van de landbouw, de laatste decennia het probleem met de verhoogde stikstofdepositie bij gekomen. Stikstof uit de omgeving slaat neer in het gebied en veroorzaakt verrijking van de bodem met meststoffen. Voor het voedselarme op regenwater gebaseerde systeem van het hoogveen is dit een groot probleem. De kritische depositiewaarde (KDW) wordt met meer dan een factor 2 overschreden. Voor het veen betekend dit dat de kenmerkende hoogveensoorten worden teruggedrongen en soorten als Pijpenstrootje en Berken het beter doen. Daar komt nog bij dat die door de verdroging toch al in het voordeel waren.

Keywords: Stikstofdepositie, KDW, Ammoniak, Vermesting, Meetpunt, Meetbuisje, FochteloŽrveen, Gevoelig, Natura 2000, RIVM

Fryslansite ©Hendrik van Kampen