Pijpenstrootje in het FochteloŽrveen

Pijpenstrootje in het FochteloŽrveen

Pijpenstrootje is een gras dat weinig eisen stelt aan de bodem. Planten in winterrust slaan stikstof op in een dikke wortelstok, de afgestorven stengels vormen een slecht verterend strooisel dat andere planten verstikt. De plant doet het goed op een voedselarme zure standplaats bij sterk wisselende waterpeilen, het vormt dan dichte pollen. Door de veranderende concurrentieverhouding profiteert hij van een hoge stikstofbelasting. Pijpenstrootje neemt in verdroogde hoogveenrestanten met een hoge stikstofdepositie een dominante positie in. Als men kans ziet het waterpeil stabiel te houden en te verhogen zal Pijpenstrootje bij constante natte voeten verdwijnen. Veenmossen nemen de dominante positie weer terug.

Keywords: FochteloŽrveen, Pijpenstrootje, Molinia caerulea, Pollen, Horstvorming, Dominant, Hoogveenrestant, Wisselend, Water, Peil

Fryslansite ©Hendrik van Kampen