Natuurontwikkeling aan de randen van het FochteloŽrveen

Natuurontwikkeling aan de randen van het FochteloŽrveen

Ook in de omgeving van het FochteloŽrveen wordt veel gedaan om buiten het eigenlijke Natura 2000-gebied buffers te vormen. Er zijn akkers aangekocht die kunnen dienen als foerageer- en baltsgebied voor Kraanvogels en er worden buffers aangelegd om water vast te houden. In het westen, aan de Friese kant, loopt het landschap af van +11m NAP naar het dal van het Grootdiep dat op +6m NAP ligt. Op het hellende landschap ligt nog een deel van het FochteloŽrveen, het Kleine Veen. Rondom het Kleine Veen zijn vanaf 2010 landbouwgebieden omgezet in een hydrologische bufferzone. Op deze foto het typische beeld van natuur op voormalige agrarische grond. Er ontstaat snel een ruige begroeiing met veel soorten die van voedselrijke bodem houden.

Keywords: Friesland, FochteloŽrveen, Randzone, Natuurontwikkeling, Bufferzone, Waterpeil, Stabiliseren, Ruigte, Brandnetel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen