Ondergelopen bos, project Dutch Crane Resort

Ondergelopen bos, project Dutch Crane Resort

In het zuidoosten grenst het FochteloŽrveen aan de Zeven Blokken, een landbouwgebied ten westen van Smilde. Hier verloor het veen veel water omdat een keileemlaag ontbreekt. Tussen 2011 en 2014 is in dit gebied het project Dutch Crane Resort uitgevoerd. De meest westelijke punt van de Zeven Blokken, die als een uitgesneden taartpunt in het FochteloŽrveen steekt, is omgezet in een bufferzone met natte natuur. In het deel van het Natura 2000-gebied dat hier tegenaan ligt, het Esmeergebied en de Norgerpetgaten, zijn wijken en sloten gedempt, het water stroomt nu weer oppervlakkig af. Als gevolg van de ingrepen is een zone met Eikenbos tussen het veen en het landbouwgebied verdronken.

Keywords: FochteloŽrveen, Grens, Zeven, Blokken, Verlies, Water, Bufferzone, Natuurontwikkeling, Verhoging, Waterpeil, Eikenbos, Verdronken, Ondergelopen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen