Lavendelhei in het FochteloŽrveen

Lavendelhei in het FochteloŽrveen

Van nature komt Lavendelhei voor op de lagere hoogveenbulten. Het groeit ook op plaatsen waar het zand in de bodem niet diep zit, zoals in Dopheivegetaties aan de oevers van heidevennen. In vergraven hoogveen groeit Lavendelhei op veendijkjes en aan de randen van greppels.

Keywords: FochteloŽrveen, Lavendelhei, Andromeda polifolia, Hoogveenbult, Veendijk, Berken, Pijpenstrootje

Fryslansite ©Hendrik van Kampen