Akker met Kraanvogels bij het FochteloŽrveen

Akker met Kraanvogels bij het FochteloŽrveen

De eerste maatregelen voor het behoud van het FochteloŽrveen werden uitgevoerd in 1965. Een aantal greppels sloten en wijken werd afgedamd om het verlies van water te beperken. In 1984/1985 zijn kaden aangelegd om in delen van het gebied het waterpeil te verhogen. Meer maatregelen om het waterpeil te verhogen en stabiliseren volgden en de compartimentering werd verfijnd. De kroon op het werk was de terugkeer van de Kraanvogel als broedvogel in 2001. Op de foto uit de winter van 2009 een paartje met jong die voedsel zoeken op de akkers rond het FochteloŽrveen. De soort houdt van rust en heeft een plaatsje gevonden in het kletsnatte ontoegankelijke hoogveengebied.

Keywords: FochteloŽrveen, Ontoegankelijk, Uitgestrekt, Nat, Kraanvogel, Grus grus, Juveniel, Foerageren, Akker, Stoppels, Omgeving, Ravenswoud

Fryslansite ©Hendrik van Kampen