Herstellend Hoogveen H7120

Herstellend Hoogveen (H7120)

In het FochteloŽrveen treffen we voornamelijk nog Herstellend Hoogveen aan, in slechts een fractie van het gebied is nog Actief Hoogveen aanwezig. Actief Hoogveen heeft een Acrotelm, een levende toplaag met Veenmossen waar nog actieve hoogveenvorming plaatsvindt. Daarin wordt meer organisch materiaal vastgelegd dan er wordt afgebroken. Het veen wordt langzaam hoger. De acrotelm houdt water vast en draagt zo bij aan de stabiliteit van de waterhuishouding. Het complete hoogveensysteem heeft een lensvorm met aan de randen een Lagg-zone. In een Herstellend Hoogveen ontbreekt de acrotelm, het hoogveen is als het ware dood. Bij het FochteloŽrveen is de lensvorm door ontginningen verstoord, een Rand- en Lagg-zone ontbreken geheel.

Keywords: Mist, Veenpluis, Voorjaar, Herstellend, Hoogveen, H7120, FochteloŽrveen, Verdroging, Pijpenstrootje, Grove Den, Veenput, Waterveenmos

Fryslansite ©Hendrik van Kampen