Voorbeeld van Actief Hoogveen in een ven op het Dwingelderveld

Actief Hoogveen in het Dwingelderveld

Voor de vergelijking een foto van een stukje Actief Hoogveen aan de rand van een Drents Ven, niet het zelfde als een landschappelijk hoogveen in goede conditie maar het geeft een indruk. Op kleinere schaal is de structuur van de planten aan het oppervlak wel vergelijkbaar. De Natura 2000-code voor het habitattype Actieve Heideveentjes is: H7110b. Aan het oppervlak zien we bulten en slenken, soms gevuld met water. Levende veenmossen zijn goed zichtbaar (rode tinten). Op bulten groeien Hoogveenveenmos, Wrattig veenmos, Dopheide en Kleine Veenbes, in de lagere slenken staan Waterveenmos, Fraai veenmos en Witte Snavelbies (geelgroen achteraan). Op de vaste oever vooraan staat Pijpenstrootje dat in een verdrogend hoogveen dominant wordt.

Keywords: Actief, Hoogveen, H7110b, Heideveentje, Dwingelderveld, Diepveen, Veenmossen, Dopheide, Witte Snavelbies

Fryslansite ©Hendrik van Kampen