Compartimentering van het veen om waterverlies tegen te gaan

Compartimentering van het veen

Een foto van de dammetjes van de compartimenten waarmee het water in het veen moet worden vastgehouden. Na de aanleg van de eerste dammen van 1984/1985 werd in 1988 de afwatering van het landbouwgebied de Zeven Blokken omgeleid zodat landbouwwater niet meer door het veen stroomde. Van 1999 tot 2001 werd het hele FochteloŽrveen met houten damwanden in compartimenten verdeeld en bestaande compartimenten werden kleiner gemaakt. In de dammen zitten stuwen waarmee het teveel aan water kan worden afgevoerd. De stuwen kunnen eenvoudig worden aangepast.

Keywords: FochteloŽrveen, Compartiment, Dijk, Kade, Water, Vasthouden, Verhogen, Peil, Kunstmatig

Fryslansite ©Hendrik van Kampen