Bufferzone bij het Kleine Veen

Bufferzone bij het Kleine Veen

Een foto van de bufferzone bij het Kleine Veen in het aflopende gebied naar het beekdal van het Grootdiep. Hier is natte natuur aangelegd in een soort van Sawa. Er zijn terassen gemaakt met dijken. In elk terras ligt een moeras. Richting het dal is het waterpeil van de terassen steeds ±50cm lager. Deze constructie moet voorkomen dat het water te snel uit het hoogveen loopt. Op zich is het een leuk gebied geworden, er loopt ook een wandelroute doorheen. Het lijkt in de verste verte niet op een hoogveenrandzone maar dat was ook niet de bedoeling.

Keywords: Friesland, Fochteloėrveen, Randzone, Natuurontwikkeling, Bufferzone, Waterpeil, Moeras, Sawa, Dijken, Trapsgewijs, Verloop

Fryslansite ©Hendrik van Kampen