Uitgegroeide Berken

Uitgegroeide Berken

Een open Berkenbos zoals dat te zien is vanaf het fietspad tussen het Kolonieveld en het Dutch Crane Resort in het oosten van het FochteloŽrveen. Bij een ongeschonden hoogveen ontstaat een overgangs Berkenbroekbos aan de randen van het lensvormige veenlichaam. Dit landschap lijkt er op maar van een randzone is hier geen sprake. We kijken naar het resultaat van verdroging. De oorspronkelijke randzone van het FochteloŽrveen is ontgonnen, dat waren de dalen van de Slokkert, het Grootdiep en de Boven Tjonger. In het gebied liggen nu landbouwpolders, bossen en dorpen met de bijbehorende infrastructuur van kanalen en wegen. Het veen is onherstelbaar geisoleerd van zijn natuurlijke grenzen.

Keywords: FochteloŽrveen, Hoogveen, Berken, Verdroging, Fietspad, Kolonieveld, Smilde, Zeven, Blokken, Veenhuizen, Dutch Crane Resort

Fryslansite ©Hendrik van Kampen