Flānsum

Flānsum

Flānsum is een buurtschap van vijf boerderijen tussen Raerd en Jirnsum. De weg op de foto is behoorlijk oud, op de kaart van Schotanus uit 1718 is hij al terug te vinden. Vroeger liep de weg dood bij het dorp, in de jaren 70 van de 20e eeuw is hij doorgetrokken naar Jirnsum waarvan links op de horizon nog net wat huizen zichtbaar zijn. Ooit was Flānsum een terpdorp. Op de Schotanuskaart staat aan de zuidkant nog een eendenkooi aangegeven en een wier, mogelijk heeft daar een Stins gestaan. De terp en wier zijn afgegraven en ook de eendenkooi is er niet meer. Verschillende boerderijen zijn afgebroken en verplaatst. Toch hebben de boerderijen hun onderlinge samenhang behouden. Komend vanuit het noorden geeft dat een prachtig landschappelijk beeld, het dorpje ligt helemaal vrij met zo goed als geen storende elementen in de omgeving. Er loopt in het zuidwesten wel een hoogspanningsleiding met masten langs Flānsum maar vanuit deze hoek valt dat niet op.

Keywords: Lege Geaen, Flansum, Boerderijenzwerm, Terp, Doodlopende, Weg, Zonsopkomst

Fryslansite ©Hendrik van Kampen