De Sint Martinuskerk van Ferwert bij opkomende zon

Ferwert, Ferwerd, Sint Martinuskerk

De Sint Martinuskerk van Ferwert bij opkomende zon. Op de grote kwelderwal van Oostergo ligt een aantal forse terpdorpen. Ook Ferwert is een van de grotere dorpen in die rij. Op de foto het Vrijhof, een ombouwd plein ten zuiden van de kerk, vanouds bij de kerkvrijheid behorend.

Keywords: Ferwert, Ferwerd, Terpdorp, Vrijhof, Sint Martinuskerk, Kwelderwal, Oostergo

Fryslansite ©Hendrik van Kampen