Feanw‚ldsterw‚l, Veenwoudsterwal

Feanw‚ldsterw‚l

Het streekdorp is ontstaan vanuit Feanw‚lden als veenkolonie. Turf werd gewonnen in het uitgestrekte veengebied in het noorden, tussen Trynw‚lden en de Dokkumer W‚lden. Het dorp heeft een heel eigen karakter. De grens tussen Dantumadiel en Tytsjerksteradiel loopt precies door het midden van de vaart. Aan de noordkant, in Dantumadiel stonden vooral W‚ldhķskes in een vrij gesloten opstelling, aan de zuidkant, in Tytsjerksteradiel stonden de wat grotere boerderijen die met bruggetjes over het water met de andere oever zijn verbonden. Ook al zijn veel huizen verbouwd of vervangen, de historische structuur van het dorp is bewaard gebleven. Aanvankelijk maakte Feanw‚ldsterw‚l deel uit van Feanw‚lden maar in 2011 werd het een zelfstandig dorp.

Keywords: Feanw‚ldsterw‚l, Veenwoudsterwal, Diepswal, De W‚l, Streekdorp, Veenkolonie, Kanaal, Bruggetjes

Fryslansite ©Hendrik van Kampen