Feanwâlden, Veenwouden

Feanwâlden

Feanwâlden is het meest noordelijke van de wat losse verzameling dorpen ten westen van het Bergumermeer. In het noorden grenst het aan de uitgestrekte venen van het Bűtenfjild, een voorheen onbewoonbare zone. Feanwâlden is een streekdorp dat is ontstaan uit twee dorpen op een zandkop die vroeger boven het veenlandschap moet hebben uitgestoken. Mogelijk was hier al bewoning voor de eerste bedijkingen.

Het dorp stond onder sterke invloed van klooster Klaarkamp bij Rinsumageest. Klaarkamp had een uithof in de Schierstins van Feanwalden (de toren links). Ontginningen en turfgraverij vonden plaats onder regie van het klooster. De activiteiten zorgden al vroeg voor een goede bereikbaarheid over het water. Naast goede waterwegen kwam het dorp ook aan één van de eerste doorgaande routes over land te liggen. De route werd in 1453 op initiatief van wereldlijke en geestelijke leiders aangelegd en liep van kllooster Klaarkamp via Feanwâlden en Burgum (Sint- Nicolaasklooster of het Barraconvent) naar Drachten (voormalig Klooster Smelne, terrein aan de Kleasterkampen bij Smalle Ee)

Keywords: Panorama, Feanwâlden, Veenwouden, Wegdorp, Zandkop, Veengebied, Turf, Uithof, Klooster, Monasterium beate Maria de Claro Campo, Claerkamp, Schierstins

Fryslansite ©Hendrik van Kampen