De brink van Feankleaster

De brink van Feankleaster


Tussen Kollum en Kollumersweach in ligt Feankleaster. Het dorp is ontstaan op de kruising van routes van Kollum-Kollumersweach en Aldwâld-Twizel. Op deze plaats werd in de 13e eeuw vanuit Dokkum een klooster gesticht. Na de reformatie werd het klooster verlaten, de gronden kwamen in het bezig van de familie Van Fogelsangh die er twee states lieten bouwen, Fogelsanghstate en het Lytse Slot (rechts op de foto). Opvallend element is het dorp is de grote brink die doet denken aan de brinken van de Esdorpen in Drenthe. Daarmee houdt de vergelijking op, bij het dorp ontbreken andere esdorpkenmerken zoals essen (akkers) in het dorpsgebied. Het dorp wordt in de Cultuurhistorische Kaart Fryslân dan ook niet geclassificeerd als esdorp.

Ongeveer 2 kilometer naar het noordwesten ligt Westergeast dat wel wordt gezien als een echt Fries esdorp. Dat dorp wordt in meerdere foto's behandeld in het fotoblokje over de Zwagermieden.
Keywords: Veenklooster, Brink, Lytse Slot, Fogelsanghstate

Fryslansite ©Hendrik van Kampen