Sluis met brug, Esumasyl (1671/1931)

Sluis met brug, Esumasyl (1671/1931)

Op deze plaats is sinds 1671 een sluis. De sluis ligt in het riviertje de Suder Ie (Zuider Ee). Via het riviertje en de sluis kon het water in de Lauwerszee worden geloosd en was scheepvaart mogelijk. In de loop der tijd zijn meerdere herselwerkzaamheden uitgevoerd. In 1931 is de sluis geheel herbouwd waarbij er ook een gemaal is geplaatst. Oude herdenkstenen van de herstelwerkzaamheden aan de sluis zijn ingemetseld bij het gemaal (1827, 1854, 1879 en 1910).

Keywords: Spuisluis, Schutsluis, Ezumazijl, Esumasyl, Suder Ie, Zuider Ee, Afwatering, Dongeradeel, Dokkum, Brug, 1671, 1931, Rijksmonument ID: 507081, Waterbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen