Herfstkleuren in Elzenbroekbos met Koningsvaren

Elzenbroekbos (Wikelslân)

Bij een bodem die onder invloed staat van matig tot voedselrijk grondwater, zal de verlanding uiteindelijk leiden tot Elzenbroekbos. Uit het Elzenbroekbos kan zich Hoogveenbos ontwikkelen als de bodem boven het grondwater uitkomt en de invloed van voedeselarm regenwater groter wordt.

Keywords: Elzenbroekbos, Moerasbos, Laagveen, Verlanding, Eutroof, Mesotroof, Grondwater, Alde Feanen, Wikelslân

Fryslansite ©Hendrik van Kampen