Easterwierrum, Oosterwierum

Easterwierrum, Oosterwierum

Het oorspronkelijke dorp is voor de middeleeuwen op deze plaats ontstaan op een terp. Het dorp had een 13e of 14e eeuwse kerk die in 1905 is afgebroken. Alleen de toren staat nog op een grotendeels afgegraven terp met ommuurd kerkhof. Het dorp zelf is geleidelijk verplaatst naar een brug in de voormalige Middelzeedijk. Op kaarten uit het begin van de 20e eeuw staat de naam Oosterwierum nog bij de Kerk, bij het verplaatste dorp staat Vogelzang. Rond 1930 is Vogelzang Oostwerwierum geworden. Het restant van het dorp met de toren heet vanaf 1980 Tsjerkebourren. Tussen de dorpen Easterwierrum en Raerd ligt een dijk uit de 12e eeuw die de Middelzee afsluit, de Krinzer Earm. De dijk komt precies in het centrum van Easterwierrum uit.

Keywords: Oosterwierum, Vogelzang, Tsjerkebourren, Kerktoren, Sint-Nicolaas, Krinser Arm, Middelzee

Fryslansite ©Hendrik van Kampen