Easterein, Oosterend

Easterein, Oosterend

Panoramabeeld van Easterein. Het dorp is waarschijlijk ontstaan in de 10e eeuw, na de aanleg van de dijk rond de Moederpolder Easterein-Lytsewierrum. De ringdijk rond de polder loopt aan de westkant door het dorp en is vrijwel over de volledige lengte van 15 Km rond de voormalige polder te volgen. Met de klok mee ga je langs: Easterein, Itens, Rien, (Lytsewierrum), Greate Wierrum, Reahūs, De Kliuw, Hidaard en dan om het rondje af te maken weer naar Easterein. Het dorp ontwikkelde zich snel tot het belangrijkste dorp van de streek.

Het is niet zeker of het dorp een terp heeft. Easterein heeft een beschermd dorpsgezicht. De kerk ligt in de dorpskern op een verhoogd en gedeeltelijk omgracht terrein, omgeven door historische bebouwing. In de 19e eeuw is langs de weg naar Wommels, buiten de ringdijk van de polder, een bebouwing van luxe herenhuizen ontstaan, die ook onder het beschermde gebied vallen.Keywords: Panorama, Easterein, Oosterend, Moederpolder, Martinikerk, Beschermd Dorpsgezicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen