PijlNaar de thumbnails

Earnew‚ld, Eernewoude 2021

Earnew‚ld 2021

Vanaf de beginjaren in 1934 volgden er vele aankopen en uitbreidingen van het natuurgebied de Alde Feanen. Tegenwoordig is het aangewezen als Natura 2000 gebied, de parel van It Fyske Gea. Ook Earnew‚ld (Eernewoude) heeft kunnen profiteren van de aanwezigheid van de natuur. Het dop heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk toeristisch centrum.

Keywords: Earnew‚ld, Eernewoude, 2021, Passantenhaven, Eernewoudsterwijd, Watersport, Toerisme, Winter

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen