PijlNaar de thumbnails

Earnew‚ld, Eernewoude 1939

Earnew‚ld 1939

Het dorp is in de Middeleeuwen als streekdorp aan het Eernewoudsterwijd ontstaan. In de 18e eeuw is er in de omgeving turf gegraven. De bewoners leefden daarna van de jacht, visserij en het rietsnijden, later kwamen er ook kleine boerenbedrijven en hooilanden. Door deze kleinschalige manier van gebruiksbeheer is er rond het dorp een gevarieerd intiem landschap ontstaan, met een mozaÔek van hooilanden, bosjes en plassen, de Alde Feanen. In 1870 waren er plannen om het gebied in te polderen maar het bleek technisch niet mogelijk. Nieuwe plannen in 1920 werden door de bevolking afgewezen. In 1934 deed It Fryske Gea de eerste aankopen in de Alde Feanen om de natuur te beschermen.

Keywords: Earnew‚ld, Eernewoude, Eernewoudsterwijd, 1939, Alde Feanen, Frysl‚n, Historisch, Oude
Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen