PijlNaar de thumbnails

Eanjumerkolken, drinkdobbe

Eanjumerkolken, drinkdobbe

Op de foto een drinkdobbe voor het vee in de Eanjumerkolken (Anjumer Kolken). De Eanjumerkolken liggen even ten westen van het Lauwersmeer. Het is een oud veengebied dat met een laag zeeklei is bedekt. In de veenlaag zit zout. In deze omgeving is veel zout gewonnen. Hiervoor groef men bij laag getij het veen uit, door verbranding kon daar het zout uit worden gewonnen. De zoutwinning veroorzaakte veel schade aan het landschap. Door het gegraaf kon de zee grip op op het landschap krijgen zodat de Lauwerszee sterk kon uitbreiden. Ook in de Eanjumerkolken heeft dit plaats gevonden, waardoor het gebied beduidend lager ligt dan de omgeving.

Keywords: Eanjumerkolken, drinkdobbe, Zoutwinning, Laag, Natuurgebied, it Fryske Gea

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen