Drinkdobbe in de Eanjumerkolken
Zoutwinning bij Eanjum

Drinkdobbe in de Eanjumerkolken

Ten zuidwesten van Eanjum liggen de Eanjumerkolken (Anjumer Kolken). Op de foto een drinkdobbe die voor het vee in het gebied is aangelegd. Er is in de omgeving zout gewonnen. Het is een oud veengebied dat door overstromingen met een laag zeeklei is bedekt. Het veenpakket heeft tijdens stormvloeden zout opgenomen. Om het zout te winnen groef men het veen uit, door verbranding kon het zout er uit worden gehaald. De Eanjumerkolken liggen als gevolg van de zoutwinning lager dan de omgeving, te zien aan de blauwe kleur op de AHN. Door de bodemdaling kon de zee grip op op het landschap krijgen en ging veel land verloren.

Keywords: Eanjumerkolken, Drinkdobbe, Zoutwinning, Laag, Natuurgebied, it Fryske Gea

Fryslansite ©Hendrik van Kampen