Ealahuizen

Ealahuzen

Het oude Ealahuzen is bij verschillende stormvloeden in het meer de Fluezen verzonken (zie bij Veen/Ontginning/Begraafplaatsen). Op verzoek van de dorpsraad van buurdorp Nijega is in 1967 de naam Ealahuzen overgenomen door hun dorp. Er is nog een Nijega in Fryslân wat voor verwarring zorgde. Ten zuiden van Ealahuzen ligt de Groote Noordwolder Polder, een verveend gebied dat landschappelijk bij de Veenpolders hoort. De polder wordt in het oosten en zuiden begrensd door de hoge gronden van Gaasterland.

Keywords: Ealahuizen, Veenpolder, Groote Noordwolder Polder, Grensgebied, Gaasterland

Fryslansite ©Hendrik van Kampen