Duurswouderheide met Pingoru´nes in de winter

Duurswouderheide

Ook voor de Duurswouderheide, die deel uitmaakte van de heide rond Bakkefean, waren ontginningsplannen. Het gebied was eigendom van de familie van Harinxma-thoe-Slooten. In 1932 werden zij benaderd om te verkopen maar weigerden dit omdat ze het natuurgebied wilden behouden voor toekomstige generaties. Ook it Fryske Gea had bezwaren tegen de ontginning. Zo is een groot deel van dit gebied behouden. Het is een uniek voorbeeld van een landschap met Pingoru´nes dat herinnert aan de IJstijden. Vanaf een uitkijkheuvel aan de bosrand is het mooi te overzien.

Keywords: Duurswouderheide, Staatsbosbeheer, Pingoru´nes, Harinxma-thoe-Slooten, Behoud, Landschap, IJstijden

Fryslansite ęHendrik van Kampen