Pomawal IJlst in de dichte mist

Popmawal

Het water op deze foto is de Geeuw, de waterloop die vanuit het knooppunt Ee-Wimerts-Geeuw naar het noordoosten gaat, richting de voormalige Middelzee. Tegenwoordig komt de waterloop uit bij de Waterpoort in Snits. We zien enkele huizen aan de Popmawal op de zuidelijke oever. Op de 17e eeuwse kaart van Blaeu (1649) zien we hier voor het eerst bebouwing verschijnen, de noordelijke oever is nog leeg. Op de kaart van Schotanus (1664) zijn ook op de noordelijke oever enkele huizen ingetekend. De huidige bebouwing dateert van eind 19e tot begin 20e eeuw.

Keywords: Drylts, IJlst, Geau, Rivier, Vaarverbinding, Sneek, Middelzee, Economie, Mist

Fryslansite ©Hendrik van Kampen